Historie Vlaanderen Oldenzeel

Zet cursor op foto voor toelichtende tekst, klik foto voor vergroting

Oma en Opa
Eerste Oosterparkstraat gezien vanaf het Oosterpark in westelijke richting, met rechts het OLVG, plm 1938
hk Eerste Oosterparkstraat / Iepenweg richting Iepenplein, ± 1948
Geboorte- en Huwelijksgedenkstuk van Stefanus Leendert Vlaanderen Oldenzeel en Aleida Johanna Magorius, getrouwd 16 juni 1825. De ovaal meet 320x245 mm. Om details te zien: klik op het vergrootglas rechts boven de afbeelding. Vergelijk het tafereel met:
'Gedenkstukken' waren vroeger gebruikelijk. T.g.v. de bruiloft werd er één gemaakt, om 't echtpaar heil en zegen te wensen. Het had daarbij de functie van het trouwboekje: huwelijksdatum en geboren en overleden kinderen werden op de 'steen' bijgeschreven.
Willy, Dina en Lenie, dochters van Arend Vlaanderen Oldenzeel en Wilhelmina Smit. Later werd nog een zoon geboren: Albert
een onbekende oom of neef, mogelijk opa's broer Albert, oom Ab.
'Het zien op Jezus', eerste deel, verschenen bij Uitgeverij J. Vlaanderen Oldenzeel te Zwolle in 1861. Het betreft hier de uitgeverij van de opa van opa.
Detail van het titelblad. Er zijn vier delen verschenen van 'Het zien op Jezus', door Isaac Ambrosius. Alle vier de delen zijn bewaard gebleven.
Stephanus Leendert Vlaanderen Oldenzeel, 16 jaar oud.Geboren op 8-1-1868
Stephanus Leendert Vlaanderen Oldenzeel. Foto is gemaakt maart 1906 t.g.v. zijn 12½-jarig huwelijk met Hendrikje Klaver
Hendrikje Klaver. Foto is gemaakt maart 1906 t.g.v. de viering van haar 12½-jarig huwelijk met Stephanus Leendert Vlaanderen Oldenzeel
'Gedenkstuk' ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Stephanus Leendert Vlaanderen Oldenzeel geb. te Amsterdam, en Hendrikje Klaver, geb. te Harderwijk. Het huwelijk werd gesloten op 15 maart 1893, tevens de geboortedatum van hun zoon Johannes....
Detail van het 'Gedenkstuk', voorstellende de groentenwagen van Stephanus Leendert, waarmee hij de buurt in trok om groenten te venten. De zaken gaan goed, voor en achter de wagen staan de groenten, de fruitmanden en de zakken aardappelen opgetast, 'de ha
Machtigingskaart van overgrootvader S.L. om levensmiddelenbonnen te kunnen bekomen. Vlak na de Eerste Wereldoorlog is er ook in Nederland voedselschaarste. Zelfs voor een groentenhandelaar. Het gezin bestaat inmiddels uit zeven personen. Kinderen: Johan,
Schaarste aan brandstoffen in 1920-1921. Met een bon van deze kaart kon door overgrootvader S.L. "op door de Brandstoffencommissie nader te bepalen tijdstippen door den houder van dezen kaart uitsluitend bij ondervermelden handelaar op elken bon één brand
Het gezin van Stephanus Leendert en Hendrikje Klaver. Foto is omstreeks het jaar 1900 gemaakt.
De vijf jongens van Stephanus Leendert en Hendrikje: Johannes (1894-1982), Albert (1895-1972), Wilhelmus (1897-1976), Jan (1898-1967) en Arend (1899-1948). De foto is van ± 1909
'Jongensstrijd', het beloningsboekje voor Opa, wegens goed gedrag. 1904. Op blz. 1 liggen twee broertjes in bed. De één is ziek, de ander is geslagen door zijn vader. Werk aan de winkel voor de Heere....
Oorkonde in Opa's boekje 'Jongensstrijd' toen hij 10 jaar was, 1904
Detail van de oorkonde. De hoop, uitgesproken in de tekst, is uitgekomen.
Sergeant Johannes, 1914-1918
Herinnering aan sergeant Johannes' mobilisatietijd bij de Weermacht, 1914-1918
De winkel voor en na de gevelverbouwing.
De gevel van 212 voor de verbouwing. Overgrootvader S.L. staat in de deur links. Eén van zijn zoons staat in de schaduw in de winkel.
212 na de 'face-lift'. Rechts is een portiek gekomen waarin links de winkeldeur is aangebracht. De straatdeur is anderhalve meter naar achteren geplaatst. De groentenwinkel is een delicatessenzaak geworden.
Rouwcirculaire van Stephanus Leendert Vlaanderen Oldenzeel, overleden op 21 april 1945. Let op het met de hand bijgeschreven tijdstip.
Trouwboekje opa en oma
Johannes Vlaanderen Oldenzeel, foto is gemaakt in 1943 t.g.v. het 25-jarig jubileum als onderwijzer van de Gereformeerde Zondagschool "De Zaaier"
'Ons Blad', het evangelisatieblad voor de Zondagsschooljeugd. Het eerste nummer verscheen in april 1931. Opa redigeerde het vanaf het begin tot het laatste nummer in maart 1950. Er was een onderbreking van 1941 tot 1946, de oorlog veroorzaakte papierschaa
Kopie van een brief aan opa van het Rijksbureau voor de Grafische Industrie met slecht nieuws voor de uitgave van 'Ons Blad'. Door de schaarste als gevolg van de oorlog is zijn aanvraag voor een hoeveelheid papier niet toegewezen. 'Ons Blad' kan voorlop
Detail van de brief met afwijzing van het verzoek om papier.
Nog een detail van de kopie-afwijzing papier-aanvrage t.b.v. 'Ons Blad'. De oorlog is anderhalf jaar bezig.
Stephanus Leendert, foto is waarschijnlijk rond 1940 gemaakt.
De Grafische School in de Dintelstraat.Leerling-boekbindersklas van Stephanus Leendert. Hij staat uiterst links. ± 1937
Stephanus Leendert, 1921-2001. Foto is in 1942 gemaakt t.g.v. zijn verloving met Ali Wijnveen