Glaskunst in Heerenveen                                   


Crackstate 

2023 © Atelier GlassJohs

foto: website Visit Friesland


Halverwege de zeventiende eeuw heeft Grietman Johannes Crack dit huis laten bouwen. Het is een ontwerp van Willen de Keijser, zoon van Hendrik. Tot 1833 is het bewoond door de families Crack. Daarna trok het kantongerecht erin, en in 1890 werd er een gevangenis aangebouwd. Die werd in 1973 afgebroken. Tot 1952 was het een gerechtsgebouw. Vanaf dat jaar zetelt de burgemeester van Heerenveen in Crackstate.  Het monumentale pand heeft de status van Stadhuis bereikt.

Historisch qua stijl is het gebrandschilderde glas in lood aan weerszijden van de hoofdingang van Crackstate. Het past uitstekend bij de 17e eeuwse stijl van het gebouw. Toch werd het pas in de jaren 50 van de vorige eeuw geïnstalleerd, bij gelegenheid van de transformatie tot Stadhuis. De figuraties stellen voor een veenarbeider en een adellijke dame.  Het ontwerp is van Jentsje Popma (1921-2022), de uitvoering is gedaan door Atelier L. Johs. van der Meulen te Leeuwarden. Dit atelier bestaat niet meer.

heraldische wapens


 

detail 'de veenarbeider'


 

geschenk  gemeentepersoneel


 

geschenk van de installateur


 

afb. midden boven: In een raam aan de achterzijde van het pand (maar nu binnen, door een latere aanbouw) is een gebrandschilderd raam te vinden met de heraldische wapens van de families Crack, Dekema, Van Cuijck en Foeyt. Ook dit raam dateert van de vroege jaren 50 van de vorige eeuw, al doet de figuratie vermoeden dat het veel ouder is.


> top

> Glaskunst in Heerenveen

> home


2023 © Atelier GlassJohs