Glaskunst in Heerenveen
                               

Kapel Schoterhof, Nieuweschoot                 

2023 © Atelier GlassJohs                                                                                                                                              


De 15e eeuwse kapel van Nieuweschoot is de laatste 50 jaar in gebruik als rouwcentrum bij de begraafplaats Schoterhof. In 1976 heeft Hans Niemeijer (1921-1990) hier in 10 ramen taferelen gemaakt in de glas-appliqué techniek. Acht  grote ramen vertellen het verhaal,  de twee kleine, ronde zijn puur decoratief. De figuraties zijn afgestemd op het gebruik van de kapel als uitvaart-centrum. Hij koos in zijn ontwerp voor niet-religieuze symboliek omdat de Schoterhof een algemene begraafplaats is. In de figuraties zijn de vier elementen verwerkt: water, vuur, lucht, aarde. De ontwerpen dicht bij de ingang zijn nog zeer doorzichtig: het daglicht komt vrijwel ongehinderd binnen. Gaandeweg verder in de kapel is de glasappliqué kleurrijker en het hele raam bedekkend. De vliegende ganzen verbeelden de zielen der overledenen. Waarom ganzen? De omgeving van Nieuweschoot ligt onder de trekroute van de ganzen. De aangrenzende weilanden zijn tijdens de trek rust- en fourageergebied.


De acht ramen, klik voor vergroting (laptop & desktop)

'water'

'vuur'

'aarde'

'lucht'


Vier ramen dragen een tekstregel die tezamen een gedicht vormen

exterieur

'ELKE AFSTAND OVERZWEEFT DE GEEST

HOE VER WIJ AAN ELKAAR ONTZWERVEN


KAN NIET VERLUCHTIGEN OF STERVEN


MAAR DIT IS TROOST WAT IS GEWEEST
'

drie ganzen stijgen op


De glas-appliqué verkeert helaas in slechte staat. De lijm is na bijna 50 jaar verzuurd en hier en daar verkleurd onder invloed van ultraviolet licht en meer algemeen 'de tand des tijds'. De lijm laat langzamerhand los, het eerst te merken bij de bewegende ramen. Een grootschalige restauratie is noodzakelijk. Dat is een immens werk waarvoor fondsen beschikbaar moeten komen. Gemeente? Kunstliefhebbers? Cultuursteunende stichting? 

de lijm hoort onzichtbaar te zijn

helder deel naast glas met aanslag

letter R is uitgevallen

diffuus glas hoort helder te zijn

bruine verkleuring


> top

> Glaskunst in Heerenveen

> home


2023 © Atelier GlassJohs