Glaskunst in Heerenveen                                   


Huize Anna Schotanus 

2023 © Atelier GlassJohs


In 1972 is een nieuw woon-zorgcentrum geopend in Heerenveen-zuid. Het tehuis is genoemd naar de vrouw die geijverd heeft voor de nieuwbouw, en die de realisatie mede financiëel mogelijk heeft gemaakt: Anna Schotanus. Zij overleed in 1984. De opbrengsten van haar vermogen komen jaarlijks voor een groot gedeelte ten goede aan het tehuis.

Aan het zorgcentrum is een kapelzaal gebouwd waar zondags kerkdiensten worden gehouden. In deze zaal is in 1973 glas in lood aangebracht naar ontwerp van Jentsje Popma (1921-2022). De figuraties stellen voor de Goede Herder en zijn schapen. Het glas in lood was een geschenk van Anna Schotanus zelf.

In 2022 is het 50-jarig bestaan gevierd. Dat was tevens een afscheid van het gebouw want er ligt een nieuw ontwerp klaar dat binnenkort op dezelfde plaats gerealiseerd gaat worden. Aan de Stichting die het vermogen van Anna Schotanus beheert, is gevraagd het mogelijk te maken om het glaskunstwerk te behouden.


> top

> Glaskunst in Heerenveen

> home


2023 © Atelier GlassJohs