Glaskunst in Heerenveen                                   


Huize Voormeer 

2023 © Atelier GlassJohs

foto: www.buitenplaatseninnederland.nl


 

Huize Voormeer, Heideburen 97, is gebouwd midden 18e eeuw. Veel ouder nog, en wellicht het oudste glas in lood van Heerenveen, is een gebrandschilderd raam dat hier wordt bewaard. De afbeelding betreft een familiewapen van de Van Heloma’s uit 1650. Het opschrift op het glas luidt: ‘Tiaert Van Heloma, Mede Rekenmeester Deser Landtsdage Van Frieslandt 1650’. Grietman Theotardus van Heloma bewoonde hoogstwaarschijnlijk het Jonckershuis dat in 1753 afgebroken werd om plaats te maken voor Huize Voormeer. Het geslacht Van Heloma bewoonde de nieuwe buitenplaats van 1755  tot 1967, het jaar van overlijden van Jan Scato van Heloma. Tijdens zijn leven heeft hij het pand ondergebracht in de Van Helomastichting. Zijn nazaten wonen niet meer op Voormeer. Het huis is een rijksmonument en wordt particulier bewoond. Er wordt gastvrouw/gastheerschap verleend voor kleinschalige culturele activiteiten, huisconcertjes door vocale en instrumentale ensembles.

 

 

 

foto uit R.J. Wielinga e.a. 'Voormeer' uitg. Eb en vloed


> top

> Glaskunst in Heerenveen

> home


2023 © Atelier GlassJohs