Hoe bestelt u een raam?                       OntwerpBovenlicht34x22.jpg

prijsindicatie en offerte


De prijs voor het  maken van een glas in loodraam varieert van enkele tientjes tot honderden euro's. Logisch dat een klein raam minder kost dan een groot, maar wat speelt er nog meer? Om u op weg te helpen bij de oriëntering biedt deze pagina enig inzicht. 

Als u nog geen idee heeft hoe uw raam eruit moet gaan zien, kunnen we u ook daarmee op weg helpen. Naast wat u op deze site aantreft (zie Portfolio overzicht), beschikt 
Atelier GlassJohs over honderden voorbeeld-ontwerpen waaruit u kunt kiezen.


 

De volgende elementen spelen een rol bij de prijsbepaling:

1. het ontwerp
2. het materiaal
3. het arbeidsloon

Ad 1. Ontwerp
Het maken van een eenvoudig ontwerp kost minder tijd dan een ingewikkeld tafereel. De mate van gecompliceerdheid van de tekening werkt door in de prijs. Een bestaand ontwerp gebruiken bespaart kosten. Voor het uitvoeren van een ontwerp is een tekening nodig op ware grootte die in 2-voud beschikbaar moet zijn. 

N.B. Atelier GlassJohs kan, ook als u het elders laat uitvoeren, de ontwerptekening maken en aanleveren als PDF of uitgeprint 1:1.

Ad 2. Materiaal 
a. glas, b. lood, c. toebehoren, d. gebruik gereedschappen

a. glas
Er is een groot scala aan soorten met zeer uiteenlopende prijzen. Voor kleine ramen maakt het niet veel uit, bij grote ramen gaat de glasprijs meer doorwerken. Het benodigde glasoppervlak wordt met een x-percentage verhoogd wegens het afvalglas. Dit percentage varieert afhankelijk van het ontwerp. Rechte glasdelen veroorzaken minder afvalglas dan schuine en ronde.

b. lood 
De hoeveelheid te gebruiken lood wordt nauwkeurig berekend. Het profiel kan H, U, C of Y-vormig zijn. Prijzen hangen af van de breedte,  en of het lood een staalstrip bevat.

c. toebehoren
De volgende materialen zijn benodigd bij het vervaardigen van glas in lood: soldeertin, flux/stearine, kit, patina, reinigings- en poetsmiddel. Voor een werkstuk in de Tiffanytechniek komt daar het verbruik van koperfolie bij. 

d. gebruik gereedschappen
Voor het maken van een glas in lood of tiffany-werkstuk zijn specifieke gereedschappen en machines nodig. De afschrijving daarvan werkt door in de prijs.

Ad 3. Arbeidsloon
Ook een klein raam of een hanger vergen al enkele uren tijd. Bij een voor ambachtelijk werk gebruikelijke uurvergoeding van € 45,- zou zo’n raampje alleen aan arbeidsloon al gauw € 2 á 300,- kosten. De glas in loodzetter gaat anders te werk bij het calculeren. In plaats van uurloon wordt een basisbedrag genomen. Vervolgens wordt arbeidsloon doorberekend door het aantal glasdelen met een rekenbedrag te vermenigvuldigen. Dit rekenbedrag is lager voor rechte glasdelen, (want minder arbeids-intensief} en wordt hoger naarmate de glasdelen gecompliceerder van vorm zijn.


Voor uitvoering van het definitieve ontwerp wordt een offerte gemaakt met uitwerking van de bovengenoemde punten 1, 2 en 3, plus eventuele aanvullende wensen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het aanbrengen van ophangogen
 • het vatten in een houten of metalen lijst
 • het al of niet installeren in het kozijn
 • het plaatsen in dubbelglas (thermopane) 
 • het al of niet kitten
 • het al of niet patineren

  De definitieve offerte komt tot stand na overleg over alle ins en outs.

  Vermeld bij uw aanvraag het raamformaat en geef aan of het ontwerp al aanwezig is. Stuur indien mogelijk het (globale) ontwerp als bijlage mee of geef aan welk voorbeeld van de site u aanspreekt.

  Klik hier om vrijblijvend een offerte aan te vragen.

 

< home


© 2015 Atelier GlassJohs