Glaskunst in Heerenveen
                               
Sionskerk               2023 
© Atelier GlassJohs                                                                                                                                              

Sionskerk, 1961


In Oudeschoot (Heerenveen-Zuid) staat de van oorsprong gereformeerde Sionskerk, thans behorend tot de PKN.
De Heerenveense kunstenaar Frits Klein (1924-2016) heeft de opdracht gekregen om voor dit bijzondere gebouw een passend raam te ontwerpen. Het proces van ontwerp en uitvoering is destijds gelijk met de bouw opgestart in nauw overleg met de architect Ir. Ingwersen. Frits Klein heeft inspiratie gevonden in de Heidelbergse Catechismus: de figuraties stellen voor 'Ellende', 'Verlossing', 'Dankbaarheid'. Dat zijn de drie delen waaruit de catechismus bestaat. Een ultiem voorbeeld van protestantse symboliek. Het raam is monumentaal met zijn lengte van 25 meter. De techniek is glas in lood.

... monumentaal glaswerk met een lengte van 25 meter


> top

> Glaskunst in Heerenveen

> home


2023 © Atelier GlassJohs