Glaskunst in Heerenveen
                               
Sionskerk               2023 
© Atelier GlassJohs                                                                                                                                              

Sionskerk, 1961


In Oudeschoot (Heerenveen-Zuid) staat de van oorsprong gereformeerde Sionskerk, thans behorend tot de PKN.
De Heerenveense kunstenaar Frits Klein (1924-2016) heeft de opdracht gekregen om voor dit bijzondere gebouw een passend raam te ontwerpen. Het proces van ontwerp en uitvoering is destijds gelijk met de bouw opgestart in nauw overleg met de architect Ir. Ingwersen. Frits Klein heeft inspiratie gevonden in de Heidelbergse Catechismus: de figuraties stellen voor 'Ellende', 'Verlossing', 'Dankbaarheid'. Dat zijn de drie delen waaruit de catechismus bestaat. Een ultiem voorbeeld van protestantse symboliek. Het raam is monumentaal met zijn lengte van 25 meter. De techniek is glas in lood. 

... monumentaal glaswerk met een lengte van 25 meter


Het kerkbestuur is helaas weinig liefdevol omgegaan met dit kunstwerk. Aan de buitenzijde is zware schade ontstaan door vandalisme. Ondanks adviezen van 10-12 jaar geleden zijn beschermende maatregelen achterwege gebleven waardoor het verval steeds zwaarder werd.

Het kunstwerk is uiteraard beter te zien van binnen uit.  Helaas is het kerkbestuur ook daar zonder respect met de glaskunst omgegaan. Door een interne verbouwing is een groot deel van het zicht op het tafereel ontnomen. 


> top

> Glaskunst in Heerenveen

> home


2023 © Atelier GlassJohs